Dofinansowanie z Unii EuropejskiejNOVABAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Umowa nr: UDA-POIG. 08.02.00-30-012/12-00

Projekt pt. "Stworzenie platformy klasy B2B w przedsiębiorstwie Novabau Sp. z o.o., w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami".

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 - 31.05.2013

Przedmiotowy projekt polega na stworzeniu platformy B2B służącej automatyzacji procesów biznesowych realizowanych przez firmę Novabau Sp. z o.o. oraz jej partnerów. Oprócz Wnioskodawcy, w projekcie uczestniczy 4 partnerów biznesowych, firmy Sto-ispo Sp. z o.o. Styropoz Sp. z o.o., Euro-Mat Sp. z o.o., Wielkopolskie Centrum Budowlano Ociepleniowe Pierzchała Jacek. Dzięki stworzeniu platformy B2B Wnioskodawca będzie mógł zautomatyzować procesy biznesowe w relacjach z partnerami. W ramach projektu Wnioskodawca zamierza zrealizować inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także zakupić niezbędne usługi analityczno-doradcze.

Wnioskodawca zakłada integrację systemu z systemami informatycznymi partnerów biznesowych za pomocą platformy B2B opartej o oprogramowanie klasy ERP. Za pośrednictwem platformy nastąpi zautomatyzowanie przebiegu relacji biznesowych takich jak:
- proces administracyjny,
- proces ofertowy,
- proces archiwizacji danych,
- proces obsługi inwestycji,
- proces informacji technologicznej.

Stworzony w ramach projektu system B2B w sposób zasadniczy rozwinie informatyczną infrastrukturę firmy, zmieniając dotychczasowy sposób funkcjonowania firmy Novabau Sp. z o.o. na rynku. Efektem realizacji projektu będzie implementacja zaawansowanego podpisu elektronicznego oraz Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie równoważnym EDI w kontaktach biznesowych z partnerami.

Innowacyjna Gospodarka
„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość”
Copyright 2008 by Novabau. All Rights Reserved.