Referencje


Świadectwem profesjonalnej jakości usług są dotychczasowe osiągnięcia naszych partnerów, podwykonawców i zespołu pracowników.

Kompetencje zarządcze naszych pracowników wsparte zapleczem organizacyjnym Novabau zapewniają efektywne kierowanie procesami inwestycyjnymi, na każdym ich etapie. Połączenie kompetencji współpracujących ze sobą od ponad dziesięciu lat organizacji i ludzi zaowocowało realizacją przez naszych współpracowników następujących inwestycji:

Copyright 2008 by Novabau. All Rights Reserved.